Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2013

bellla
5756 1ba6
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawonderwall wonderwall
bellla
4757 5c4c
Reposted fromlaluna laluna viawhoever whoever
bellla
5618 21dc
bardzo lubię.
Reposted frommissbrodka missbrodka viawonderwall wonderwall
bellla
0001 a185
Reposted frommhsa mhsa viaretaliate retaliate
bellla
1859 863b 500
Reposted fromsylvies sylvies viawonderwall wonderwall
bellla
I WILL!
bellla
4010 9b65
Reposted fromkatalama katalama
bellla
4041 37fc
Reposted fromkatalama katalama

March 01 2013

bellla
0482 fa4a
Reposted fromhooded hooded viaaneth aneth
bellla
9375 3af1
Reposted fromaneth aneth
bellla
I tylko przyjdź. Dotknij mnie czule, i przytul tak, abym zapomniała o wszystkim. Pocałuj tak, abym na przekór samej sobie poczuła się szczęśliwa. A wtedy pójdę za tobą na koniec świata.
— Makbet
Reposted frompomruki pomruki viaSayid Sayid
bellla
2092 5db1
Reposted fromTangizz Tangizz viamalina malina
bellla
ciekawa jestem, w którym dokładnie momencie stwierdziłeś, że nic z tego nie będzie.
— nic z nas nie będzie.
Reposted fromnotenough notenough viawaniliia waniliia
bellla
bellla
6450 d280
Reposted fromwildatheart wildatheart

February 25 2013

bellla
Za cholerę nie mogę zrozumieć dlaczego wszyscy zabijają się o to, żeby ktoś im powiedział, że ich kocha. Głupcy, osobiście wolę gdy ktoś udowadnia mi czynami, że mnie kocha i nawet nie wypowiada tych dwóch słów niż zapewnia mnie co drugie słowo a później robi 100 rzeczy, które temu zaprzeczają.
— ludzka logika, what's wrong with you people
Reposted fromalmostlover almostlover viamalina malina
bellla
9534 91ef 500
Reposted fromarmadillo armadillo viakatalama katalama
bellla
Po pros­tu bądź twar­da i łam serca.
— egoistyczne
Reposted fromwhateveer whateveer viaverou verou

February 17 2013

bellla
8336 36be
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viaSayid Sayid
bellla
Zupełnie nie rozumiem, jak mogłam dać Ci taką władzę nade mną
Reposted fromPaulaaa Paulaaa viamaybeyou-xx maybeyou-xx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl