Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2014

bellla
9490 e5be
Reposted fromangelSky07 angelSky07 viamalina malina
3013 8ad4 500
Reposted fromsouxie souxie viafelllo felllo
bellla
0546 ef37
Reposted frommaking-love making-love viafelllo felllo

December 28 2013

bellla
1565 d68c
Reposted fromretaliate retaliate
bellla
1006 3900
Reposted fromaviee aviee viapure-bliss pure-bliss
bellla
I love you 
I have loved you all along 
And I miss you 
Been far away for far too long 
I keep dreaming you’ll be with me 
and you’ll never go 
Stop breathing if 
I don’t see you anymore 
Reposted fromnikooos nikooos viaromance romance
bellla
1980 a95f
Reposted fromkabooom kabooom viamalina malina
bellla
6021 257c
Reposted fromrisky risky viamalina malina
bellla
Problem w tym, że czasem nie można powiedzieć komuś tak po prostu, że się go kocha. A to tak jakby nie powiedzieć "kurwa" w momencie, gdy potykamy się o próg. Dławimy się tym i potęgujemy złość.
Reposted fromvaseys vaseys viamalina malina

July 15 2013

5085 2f7e
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaSayid Sayid
bellla
-nie pije już piwa
-lamus
-raczej porządna dziewczyna
- już nigdy nie będziesz porządna
— z serii; nikt tak nas nie zna jak przyjaciel.
Reposted fromyoungblood youngblood viaSayid Sayid
7800 126f
Reposted frominferiortopride inferiortopride viaSayid Sayid
bellla
8315 606b
Reposted frominpassing inpassing viaaneth aneth
bellla
Daje słowo, oddałbym wszystko, żeby dziś być gdzieś z Tobą.
— Miuosh
Reposted fromHannna Hannna viamywonderland mywonderland
bellla

Waiting.

Reposted fromcaraseen caraseen viaaneth aneth
bellla
Żadnej kobiety nie ucieszy komplement, który zbyt daleko odbiega od rzeczywistości.
— Francoise Sagan
bellla
Lepiej nie pamiętać, bo wtedy łatwiej się żyje.
— Dorota Terakowska
Reposted frominpassing inpassing viaaneth aneth
bellla
7008 e48d
Reposted fromnatory natory viaaneth aneth
bellla
Nie rozumiesz, że jeśli z kimś sypiasz Twoje ciało składa obietnicę?
— Vanilla Sky
Reposted fromDoomedMistress DoomedMistress viaSayid Sayid

April 21 2013

bellla
kiedy przestałam go kochać?
-nie przestałam, ale wyciszyłam uczucia jakimi go darzyłam.
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viaSayid Sayid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl